Veronica Palm enhälligt vald trots kritiken

2:03 min

Stockholms arbetarekommun har enhälligt beslutat att Veronica Palm ska sitta kvar som ordförande de kommande två åren. Detta trots den skarpa kritik hon fått för hanteringen av nomineringen av Omar Mustafa till partistyrelsen.

Veronica Palm säger efter valet att det varit en jobbig tid och att arbetet med att ändra processer i partiet fortsätter.

– Vi måste fortsätta öppna upp det socialdemokratiska partiet. Framförallt när det gäller valprocesser så visar den senaste tiden att vi behöver vara både noggranna och öppna, säger Veronica Palm.

– Det här har varit en jobbig tid och man kan alltid se delar där jag kunde ha arbetat snabbare. Det har varit en jobbig process, säger Veronica Palm.

Ordförandevalet föregicks av långa diskussioner om hur valet av partistyrelsen hade gått till.

En rad talare kritiserade hur Omar Mustafa hanterats men också att arbetarekommunen inte fick behålla de erfarna riksdagsledamöterna Ylva Johansson och Anders Ygeman i partistyrelsen.

– Vi i delegationen var inte informerade över huvudtaget. Vi ställdes inför fait accomplis, och så ska det inte gå till, säger Maj Britt Theorin som var ombud på partikongressen.

Landstingsrådet Dag Larsson menade att det var den sämsta valberedningsprocessen han sett. Lena Josefsson suppleant i arbetarkommunens styrelse tyckte att Veronica Palm borde ha tagit ett personligt ansvar och ställt sin plats till Lena Josefsson.

– Vi behöver strategisk och analytisk kompetens, men också en förståelse för att en organisation måste hållas samman, säger hon.

Veronica Palm ska nu försöka träffa sina kritiker och öka öppenheten i Stockholms arbetarekommun. Hon ska arbeta för att bygga en stark och relevant socialdemokrati, och säger sig känna stöd från medlemmarna.

– Jag känner ett starkt förtroende hos medlemskåren för Socialdemokraterna i Stockholm. Det är klart att jag behöver möte fler människor – det är ingen som kommit fram till mig och sagt att ”du har gjort ett dåligt jobb, du borde avgå” – men jag som ledare måste naturligtvis ta ansvar och söka upp människor. Det är en del i att läka sår, då behöver vi prata med varandra, säger Veronica Palm då valet avklarats.

Bakgrunden till det stora intresset för dagens val är uppmärksamheten kring Omar Mustafa – invald som ersättare i partistyrelsen, som sedermera lämnade sina uppdrag.

Det som först tycktes som en oproblematisk nominering i mångfaldens tecken förvandlades snabbt till en alltför het potatis när Omar Mustafas förehavanden i rollen som ordförande i Islamiska förbundet hamnade i mediernas fokus.

När Socialdemokraterna konfronterades med uppgifter om hur föreläsare med antisemitiska och homofoba förtecken bjudits in till förbundets konferenser, ville kritiken inte tystna. Omar Mustafa tvingades bort.

Läget blev inte bättre av att Palm först tillstod att Omar Mustafa fick gå för att han inte tagit tydligt avstånd från antidemokratiska talare. Vilket sedan motsades av Omar Mustafa själv några dagar senare. "Vi vill gå vidare nu - det har blivit för mycket i medierna", var den förklaring han fått - enligt Omar Mustafa själv.