BSE var falskt alarm

Den ko i länet som vid ett snabbtest vid slakt visat spår av galna ko-sjukan, BSE, var inte smittad. Det visar det definitiva provresultatet.
Kon var drygt fem år och testades i rutinprovtagningen vid slakten. Men enligt Jordbruksverket så var misstankarna om BSE falskt alarm.