Skaraborgs sjukhus

Läkare vill öka bemanningen inom psykiatrin

1:38 min

Sjukhusledningen måste öka läkarbemanningen. Fram för allt inom psykiatrin på Skarborgs sjukhus,  menar Skaraborgs läkarförening.

Skaraborgs läkarförening välkomnar sjukhusdirektörens besked i veckan, om en satsning på fler vikareierande sjuksköterskor. Men det löser inte allt, menar ordföranden, Lars Olén.

– Läkarföreningen ser att det finns mer att göra. Vi kommer träffa sjukhusledningen senare för att diskutera de här frågorna.

En del i de senaste årens omfattande besparingar för sjukhusverksamheten i Skarborg har bestått i att minska utgifter för bemanningsföretag. Det har man också gjort.

Läkarbrist
Utgifterna för bemanningsläkare för årets två första månader var bara en tredjedel så stora jämfört med året innan. Det här har gett tydligt avtryck i form av läkarbrist inom bland annat psykiatrin, menar Lars Olén.

– Det är ett problem inom psykiatrin i Skaraborg, med låg läkarbemanning, även i jämförelse med andra sjukhus i regionen. Därför behöver man göra ett avsteg från stoppet av bemanningsföretag där.

Fler platser
Förutom ett avsteg från stopp av bemanningsanställningar så menar Lars Olén att det generellt sett behövs fler vårdplatser. Även om den senaste tidens patienttryck har varit exeptionellt stort, så behövs bättre marginaler.

– Man måste hitta en lösning där inte allt för många går på knäna och det är väl det man jobbar på nu.