Estlandsvenskars historia äldre än man trott

Aktuell arkeologisk forskning visar nu att svenskar varit bosatta på Estlands västkust betydligt längre än man tidigare trott. Vetenskapsradion Historia berättar om Estlandsvenskarnas äldsta historia och vad de nya fynden innebär för dagens Estlandsvenskar.

Arkeologen Felicia Marcus vid Uppsala universitet har studerat spår av gamla bosättningar i byn Enby på Nucköhalvön på Estlands västkust och funnit svenska bosättningar med mycket lång kontinuitet. Mycket tyder på att svenska bönder och fiskare bott permanent i Estland sedan åtminstone vikingatid, men kanske redan sedan de första seklerna efter Kristi födelse.