P1-Morgon måndag 29 april

Receptet mot krisen grundat på räknefel

11 min

Den ekonomiska krisen i Europa är inne på sitt fjärde år utan någon ljusning. Medicinen som beordrats har varit nedskärningar och åtstramning. Men nu visar det sig att en av de stora nationalekonomiska studier som den här idén bygger på är felaktig. När en student kontrollräknade de välkända Harvard professorerna Reinhart och Rogoffs uträkningar i Excel var de felaktiga. Är det verkligen så att en hög statsskuld ger sämre tillväxt? Diskussion mellan Carl B Hamilton, professor i nationalekonomi och riksdagsledamot för Folkpartiet och Karin Pettersson, politisk chefredaktör på socialdemokratiska Aftonbladet.