Forskare måste rapportera sina resultat så att andra kan testa dem

Från och med maj månad inför den ledande forskningstidskriften Nature skärpta krav för hur forskare inom livsvetenskaperna ska skriva sin artiklar. Bakgrunden är att ett stort antal av alla publicerade forskningsresultat, tvärtemot hela tanken med vetenskapliga publikationer, inte går att bekräfta i uppföljande experiment.

Debatten kring problemen med vetenskapliga artiklar blir allt intensivare. Förra året rapporterade till exempel ett läkemedelsföretag att två tredjedelar av deras forskningsprojekt blir försenade eller inställda för att de utgår ifrån publicerade resultat som de inte lyckas upprepa.

Tidskriften Nature inför nu en checklista för forskare som skickar in artiklar inom livsvetenskaperna (biologi, neurovetenskap, medicin och så vidare), för att de ska presentera sina resultat på ett tillräckligt bra sätt. Beskrivningen av forskningsmetoderna ska också få ta så stor plats som det behövs.

Forskarna uppmuntras också att dela med sig av sina ursprungliga data.

Men redaktionen för Nature identifierar också andra problem, som att många unga forskare får för dålig utbildning i statistik och forskningsmetoder. Det leder till att studier utformas fel, så att resultaten inte blir entydiga. Ett annat problem är systemet med ständig press på forskarna att söka ny finansiering, som inte uppmuntrar till studier som testar redan publicerade resultat för att se att de håller.