SKÅNE

Sociala kostnader knäcker budgeten

1:36 min

Många skånska kommuner klarar inte att följa sin budget. Det står klart när man ser på årsredovisningarna för förra året.

Det är framför allt kostnaderna för de sociala insatserna - som försörjningsstödet - som kostar mycket mer än planerat.

Ikväll samlar många kommuner i Skåne sina politiker till fullmäktigemöte – till exempel Tomelilla, Hässleholm, Åstorp och Ängelholm.

Aprilmöten i kommunpolitiken betyder årsredovisning och revisionsrapport - hur gick det egentligen med ekonomin förra året. Höll budgeten?

Och nej, en gransking av årsredovisningarna visar att budgeten spräckts i många av kommunerna i Norra och Östra Skåne - främst när det handlar om socialnämnden eller motsvarande.

För att nämna några: Osby kommuns socailnämnd går med 12,5 miljoner minus, Klippans med 10, 7 minus. Hässleholm 5,9 miljoner under budget och Arbete och vällfärdsnämnden, som det heter i Kristianstad slutade på ett underskott på 23 miljoner.

Summor som i redovisningarna beskrivs som ”kraftiga budgetöverskridanden” och ”vi ser med största oro på den ekonomiska utvecklingen inom socialnämnden” .

Det som orsakat det, det är är kostnaderna för försörjningsstödet - tidigare kallat socialbidrag.

Nyheterna har pratat med flera av kommunernas socialchefer, som intygar att behovet är stort. Flera säger att nu syns effekterna av den höga arbetslösheten och förändringarna i socialförsäkringarna - som till exempel, sjukskrivningstaket.

Det som ändå räddade många av kommunernas totala budget för 2012 var en engångssumma - en återbäring från företaget AFA försäkring. Det rör sig om många miljoner till varje kommun - ungefär 700 miljoner totalt till de skånska kommunerna.

Men de pengarna kommer inte i år och behovet ökar - flera kommuner flaggar redan nu för ett ännu större underskott 2013.