Gympa ska få elever att koncentrera sig

Motion och rörelse ska öka koncentrationen hos eleverna på flera lågstadieskolor i Örebro. Projektet heter ”röris” och tanken är små korta avbrott under skoldagen för att öka barnens koncentrationförmåga. En av de skolor som satsat på modellen är Brickebackens skola i Örebro.