P1-MORGON TISDAG 30 APRIL

Hungerstrejk i Boden och Umeå

12 min

Under den senaste veckan har cirka 15 asylsökande, främst från Afghanistan, hungerstrejkat utanför Migrationsverkets lokaler i Boden och i ett boende i Umeå.  Ett flertal har fått besked om utvisning och resten väntar på besked. Men på grund av det osäkra läget i Afghanistan är oron bland de hungerstrejkande stor.
Ekots Nils Eklund är på plats i Boden och intervjuar några av de hungerstrejkande. Samt diskussion mellan Mikael Ribbenvik, operativ chef vid Migrationsverket och Anders Fänge styrelseledamot i Svenska Afghanistankommitten.