Ny fångvård för sexdömda

För personer dömda för sexualbrott är fängelse en direkt olämplig miljö, säger professorn i socialt arbete vid Göteborgs universitet, Sven-Axel Månsson, som studerat dömda på Skogomeanstalten i Göteborg.
Sexualbrottslingar drar sig ofta undan på fängelser, eftersom de ofta föraktas av både andra interner och även anställda på anstalterna. Sven-Axel Månsson vill se specialanstalter för sexualdömda där personalen har rätt utbildning. På Skogomeanstalten kommer det också nästa år att starta en särskild verksamhet för dömda sexualbrottslingar som kommer hållas separerad från den övriga fångvården.