Cancersjuka får hypertermi-behandling

2:29 min

Fem cancersjuka patienter har fått rätt till ersättning för hypertermi-behandling i Tyskland, sedan de överklagat Försäkringskassans avslag. Som Ekot tidigare rapporterat avslår Försäkringskassan alla ansökningar om ersättning för behandlingsformen hypertermi i brist på vetenskapligt stöd.

Förvaltningsrätten tycker annorlunda och ger nu patienterna rätt.

– När jag hörde om det blev jag väldigt glad att Förvaltningsrätten hade gått emot Försäkringskassan. Men det verkar som om Försäkringskassan kommer att ompröva varje fall. Och jag vet att det är väldigt tufft för de här patienterna att gå i strid med Försäkringskassan. Det är inte många som orkar göra det, säger Fia Hobbs, svensk koordinator för den tyska kliniken ArcadiaPraxis som välkomnar domarna.

Enligt EU:s patientrörlighetsdirektiv har patienter rätt att söka vård i andra medlemsländer. Merparten av de svenskar som ansöker om sjukvård får bifall från Försäkringskassan som ersätter kostnaderna enligt vissa regler. Men det gäller inte cancerpatienterna.

För om vårdformen inte ges i Sverige kan kassan säga nej och det har skett när patienterna sökt om hypertermi, ett slags värmebehandling som förstör tumörvävnaden utan att patienten behöver opereras.

Metoden används vid flera universitetskliniker i Tyskland och i USA och har också studerats vetenskapligt.

– De här metoderna finns ju inte bara i Tyskland, utan på andra håll i Europa också. Och jag tror att vi inom en snar framtid kommer att se att det finns hypertermi i Sverige också, säger Fia Hobbs.

Många svenskar ansökte om ersättning för hypertermibehandling utomlands förra året, men ingen fick bifall. Försäkringskassan anser inte att hypertermibehandling är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet i Sverige. Nu har alltså en handfull personer överklagat besluten och fått rätt i första instans.

Men frågan är inte helt avgjord eftersom Försäkringskassan överklagat tre av ärendena till nästa instans, Kammarrätten.

Och Fia Hobbs, som hjälper svenska patienter med kontakter med vårdgivarna i Tyskland, uppmanar patienterna att ta reda på fakta:

– Jag säger till alla att försök ta kontakt med Försäkringskassan och se vad de säger. En del åker ju ner i alla fall, de skrapar ihop pengar.

Och kommunikatören Ingrid Kyllerstedt i bröstcancerföreningen Amazona, säger att många av deras medlemmar har behandlats med hypertermi med gott resultat:

– Ja vi har många medlemmar som har fått förlängd överlevnad med flera år eftersom de har fått behandling med hypertermi utomlands.