Jerkers släkting John Charles Asplund överlevde Titanic

13 min

Nu har den stora vandringsutställningen Titanic -The Exhibition öppnat i Värmekyrkan i Norrköping och så här 101 år efter förlisningen fortsätter fartyget att fascinera publiken. Utställningen visar bland annat interiörer i naturlig storlek och givetvis en massa originalföremål och bland dessa hittar man ett brev skrivet av John Charles Asplund.
Tack vare ett synnerligen rådigt handlande lyckades han och vännen Einar hala sig ner för repen till den trettonde livbåten och på så sätt undkomma.
Jerker Pettersson som är släkt med John Charles har under flera år samlat in material om sin släkting som han sedan sammanställt i bokform, en bok som visade sig bli en fascinerande levnadsberättelse.