Talman till Dalarna

Den 7-8 februari besöker riksdagens talman Björn von Sydow Dalarna tillsammans med riksdagsledamöter från länet. Landshövdingen Ingrid Dahlberg kommer också hon att medverka.

Syftet med besöket är att träffa människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med politiker och på så sätt stimulera intresset för riksdagen, demokratifrågor och politik.

Besöket kommer att koncentreras till Falun och Borlänge med omnejd.