Narkosläkare får mer inflytande

Universitetssjukhusets narkosläkare ska lockas att stanna kvar i Linköping genom att få mer inflytande på sin arbetsplats.
För drygt ett år sedan sade tio narkosläkare upp sig från sina arbeten på Universitetssjukhuset. För att stoppa flykten av läkare och för att få tillbaka dem som har slutat försöker nu sjukhusledningen förändra arbetssituationen. I förslaget som nu diskuteras ska narkosläkarna ingå som en del i en specialistgrupp och även vara med och lägga upp planeringen för arbetet.