Kumlapolitiker vill tillsätta "stormutskott"

Riksdagen bör tillsätta ett särskilt stormutskott. Det tycker Sven-Gunnar Persson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Kumla. Han vill att det tillfälliga utskottet behandlar de motioner och andra ärenden som väckts med anledning av stormkatastrofen i södra Sverige.

- Nu förväntar sig de drabbade medborgarna att vi politiker kan ta ett resolut helhetsgrepp, säger Sven-Gunnar Persson som själv tycker att riksdagen måste besluta om både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, för att hjälpa de drabbade skogsägarna och skogsindustrin.