Risk för BSE-smittat kött

En lantbrukare från Östergötland har åtalats misstänkt för brott mot BSE-regler.
Anledningen är att han inte meddelade slakteriet att djuret han skickat dit var importerat. Lagen säger att den som lämnar djur till slakt måste uppge villket land djuret är importerat från samt vilka länder det har vistas i eftersom samtliga nötkreatur som är importerade till Sverige ska testas för BSE vid slakt. Det är Livsmedelsverket som har anmält lantbrukaren och enligt åklagaren är det ett mycket allvarligt brott eftersom det kan innebära att BSE smittat kött kommer ut i handeln.