Tusentals små laxar sätts ut

1:36 min

Klarälven är ett reglerat vatten, med dammar som gör att lax och öring inte kan vandra fritt.

Det gör att fiskebranschen går miste om en del fisk. Fortum ska därför kompensera för det här bortfallet genom att bland annat plantera ut lax och öring varje år.

Johnny Norrgård är doktorand i fiskekologi vid Karlstads universitet och jobbar också som fiskmästare på Fortum och sätter idag ut cirka 16 000 fiskyngel vid kraftstationen i Forshaga.

– Nu transporterar vi ut en del av årets smoltutsättningar. Det är små lax och öring som är redo att vandra ut i Vänern, säger Johnny Norrgård.

Hur mycket rör det sig om?

– Totalt är det 175 000 för i år. Men idag är det cirka 15 000 - 16 000.

Varför gör ni det här?

– Fortum är ålagda att sätta ut fisk för en kompensation för fisket som störs till viss del på grund av kraftverket.

Men det är inte all smolt som klarar sig ända till vuxen ålder. Johnny Norrgård räknar med att bara en till fem procent överlever och blir fullstora fiskar.

– Det är en hård värld för de små liven!