Ambulanssjukvården

Ambulansledning får skarp kritik från anställda

1:44 min

De anställda på ambulansstationen i Fagersta saknar förtroende för ledningen. I en undersökning gjord av landstingshälsan får bland andra enhetschefen Fredrik Leek skarp kritik. Av rädsla för att straffas vågar fem anställda som jobbar inom ambulansen i Fagersta och Sala inte låta sig intervjuas på band.

– Det är ju ett väldigt, väldigt dåligt betyg tyvärr. Men de är ju väldigt tydliga med att de inte vill träda fram, för man är rädd för personliga repressalier, säger Vårdförbundets Lena Rousk, huvudskyddsombud vid akutkliniken där ambulanssjukvården ingår.

Att anställda inte vågar uttala sig är oroande, anser hon. 

– Det är ju ett väldigt, väldigt dåligt betyg tyvärr. Men de är ju väldigt tydliga med att de inte vill träda fram, för man är rädd för personliga repressalier.

– Det är kanske inte avsked utan det kan handla om att man inte får sin semester eller får en sämre löneutveckling, säger Lena Rousk, som har sin anställning på ambulansstationen i Fagersta och som arbetar fackligt för Vårdförbundet inom Landstinget Västmanland.

De första signalerna om att det fanns problem inom ambulanssjukvården och då främst på ambulansstationen i Fagersta kom i höstas.

I Landstingshälsans arbetsmiljöundersökning, som presenterades för arbetsgruppen i förra veckan, får ledningen skarp kritik från majoriteten av stationens 30-talet anställda.

Enhetschefen Fredrik Leek, som särskilt pekas ut, vill inte uttala sig.

Han hänvisar till utredaren Eva Dannert på Västmanlands sjukhus, och hon bekräftar att stödet för ledningen saknas:

– Förtroendet för närvarande är väldigt lågt, det kan man ju säga, och det framkommer också i enkäten mycket kritik mot ledningen, säger Eva Dannert till P4 Västmanland.

Jag pratade med fem anställda som jobbar inom ambulansverksamheten i Fagersta och Sala. Ingen vågar ställa upp och låta sig intervjuas på band. Vad säger det om landstingets verksamhet?

– Jag tror inte man har fog för den rädslan, men om personer känner så är det djupt oroande. Det hoppas jag är en sådan sak som vi i dialog kan lösa.

– Vi måste ha högt i tak och folk måste kunna vara kritiska, säger Eva Dannert.

En handlingsplan för att lösa de problem som finns ska tas fram, enligt Eva Dannert.

– Det är en prioriterad fråga.