LO kräver 70 miljarder till nya jobb

1:12 min

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson första maj-talade under förmiddagen i Tornparken i Sundbyberg. Den höga arbetslösheten i Sverige gör att LO nu kräver en politisk satsning på 70 miljarder kronor som ska ge 100 000 nya jobb, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

– I dag kommer vi med en helt ny politik för att sätta människor i arbete. Någon måste våga och orka bryta dödläget i svensk politik när det gäller sysselsättningsfrågorna.

– I dag går spiralen åt fel håll. Motgång föder motgång. Tyvärr har det resulterat i att vi har 448 000 människor i arbetslöshet, många av dem helt i onödan för att vi inte vågar använda de resurser vi faktiskt har, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

– Vårt förslag på första maj är att vi stimulerar ekonomin, gör ett jobbpaket på motsvarande 70 miljarder kronor. Det kommer att skapa 100 000 nya jobb.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vill att staten lånar 70 miljarder kronor och låter bli överskottsmålet. Budgeten för staten blir då underfinansierad, men i slutänden innebär 100 000 fler jobb att budgeten ändå är i balans, säger han.

Kraven är bland annat att 30 miljarder går till kommuner och landsting för att skapa 50 000 jobb där. I övrigt ska bostäder byggas och järnväg och vägar.

– Det är ett krav på regeringen och ett krav på socialdemokraterna. Det här är en mer offensiv politik, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.