Friskolor dyrt för kommunerna

Det kan bli dyrt för kommunerna i Sörmland när friskolor startar i länet. Kommunerna kan då tvingas betala hyra två gånger för samma elev.
Detta i och med att både de kommunala skolornas hyror och lokalkostnader och friskolornas lokaler betalas av kommunen. Man har alltså kvar samma lokaler i den gamla skolan, och dessutom ska friskolan få lokalbidrag. Rektorn på den kommunala Vasaskolan i Strängnäs, Hans Johansson, säger att det är svårt att anpassa lokalerna när elever plötsligt försvinner från skolan.