Löfven: Unga ska utbildas till att bli företagare

Socialdemokraterna vill införa en företagarförmedling och en särskild forskningskommission för att nå målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Det kommer socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att säga när han håller sitt förstamajtal i Malmö senare i eftermiddag.

Unga människor ska alltså kunna utbildas till att bli företagare. De ska få ekonomiskt stöd via ett tidgare socialdemokratiskt förslag där de staten går in och garanterar för banklån.

Socialdemokraterna vill också för att uppnå det tidigare uppsatta målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet inrätta en forskningskommission.

Kommissionen ska ledas av Mårten Palme, professor i nationalekonomi.