”Olika besked från LO och S”

2:47 min

1 maj-talen visade upp skillnaden mellan LO och Socialdemokraterna om jobbpolitiken. Det säger Ekots inrikespolitiske kommentator Tomas Ramberg.

1. Vad var det viktigaste som kom fram under 1 maj i dag?
– Det viktigaste var de olika budskapen från LO och Socialdemokraterna när det gäller de grundläggande dragen i den ekonomiska politiken och hur man skapar jobb. Om man behöver satsa mer för att få folk anställda eller om det ska ske genom att gynna företagsamhet.

2. LO vill satsa 70 miljarder som ska ge 100 000 jobb. LO säger att man tycker staten ska låna pengar för att göra satsningarna och överge överskottsmålet. Vad är utsikterna att det här ska påverka Socialdemokraternas politik?
– Det hoppas LO, men samtidigt är de inte fiender – det är inget rosornas krig. Det är snarare ett vänligt pådrivande men jag tror också att LO föregriper en förändring inom S. Fler ifrågasätter ju överskottsmålet både från höger och vänster. Det mest uppseendeväckande var ju när till och med den tidigare statsministern Göran Persson som var med och genomförde målet nu tycker man ska överge det.

3. Stefan Löfven vill utbilda ungdomar till att bli företagare. Varför pratar Socialdemokraterna mer och mer om företagande för att lösa arbetslösheten?
– De vet genom opinionsmätningar att de behöver högre trovärdighet i de här frågorna. De har redan hög trovärdighet hos väljarna i välfärdsfrågorna, men när det gäller ekonomisk politik så ligger regeringen bättre till. Nu försöker S tävla med regeringen om ansvarsfullheten om ekonomin.

4. Vänsterpartiet ställde ultimatum om att inte sitta i en regering som fortsätter med privatiseringar. Hur kommer det här påverka regeringsbildandet om de rödgröna vinner valet 2014?
– Ganska lite. Både ledningen i Miljöpartiet och Socialdemokraterna gör bedömningen att inte ha med Vänsterpartiet i regeringen. Vänsterpartiet är alltså inte inbjudna till det de nu vägrar delta i. Den egentliga frågan är istället om de är beredda att släppa fram en s-mp regering? Är det här ett villkor för att inte stoppa en sådan regering? Det är i så fall inte trovärdigt för det är inte Vänsterpartiets väljare intresserade av.  Sedan hoppas ju V hoppas värva S-väljare men också påverka  dem som tycker så här inom S att driva frågan hårdare.

Ekot