Jubel när Löfven talade om feminism

2:14 min

När Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven förstamajtalade i Malmö idag var temat jobben. Han vill göra satsningar på utbildning av nya företagare och en forskningskommission mot arbetslösheten.

– Jag har idag tillsatt en forskningskommission för att studera de bästa exemplen på jobbskapande utbildning och matchning Europa. Arbetslösheten är ingen naturlag. Vi ska vara främst i EU 2020, det är vårt löfte, säger Stefan Löfven.

Forskningskommissionen ska ledas av Mårten Palme, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Dagens andra nyhet gällde en företagsförmedling som ska ge framtiden nya företagare.

– Sverige har över en halv miljon småföretagare. Fyra av tio av dem är 55 år eller äldre. De närmar sig pension. Om vi inte agerar, riskerar vi att en stor av moderna och lönsamma företag dör ut i förtid.

I företagarförmedlingen ingår en statlig garanti om banklån till unga företagare.

Det var också jobben som dominerade när Stefan Löfven talade inför tusentals människor i ett soldränkt folkets park i Malmö.

Det mesta riktades sig mot ungdomsarbetslösheten där tidigare förslag upprepades med ett löfte som slutkläm.

– Detta är socialdemokratins löfte till dig som är ung i Sverige i dag. Du ska aldrig någonsin lämnas utanför i arbetslöshet. Du ska kunna studera, praktisera eller arbeta. Du ska kunna nå din förhoppning om framtiden. Det är socialdemokratisk politik.

Men det största jublet bröt ut när Löfven talade om att ta bort orättvisorna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

– Sverige mina vänner, behöver en feministisk agenda som ser till att skapa lika lön för likvärdigt arbete. Ungdomsgenerationen ska mötas ett samhälle i jämställdhet, kvinna och man sida vid sida.

Den senaste tidens turbulens kring invalet av Omar Mustafa i den socialdemokratiska partistyrelsen märkets inte på något sätt i demonstrationståget i Malmö idag och togs heller inte upp i Stefan Löfvens tal.