Kommuner ska tvingas ta emot flyktingbarn

2:22 min

Regeringen föreslår med stöd av Miljöpartiet att landets kommuner från den 1 januari nästa år ska kunna tvingas ta emot ensamkommande, asylsökande barn och unga. Detta efter att Migrationsverket under flera år haft stora problem med att placera ensamkommande flyktingbarn i kommunerna.

-- Det finns för många barn som tvingas vänta alldeles för länge på att få en plats helt enkelt, därför att det finns för få platser i systemet, därför att för få kommuner har erbjudit platser till Migrationsverket. Det är problemet och det går ju i första hand ut över de barn som idag tvingas vänta alldeles för länge, säger migrationsminister Tobias Billström (M).

För varje år söker fler ensamkommande barn asyl i Sverige. 2005 kom det knappt 400 hit. I år väntas runt 4000 lämna in en asylansökan.

Det är i princip frivilligt för kommunerna att ta emot de här barnen. Ett 60-tal kommuner har inget avtal just nu om att göra det, samtidigt som migrationsverket uppskattar att det saknas närmare 1300 platser i landets kommuner.

Många av barnen, de flesta i 15-17 års åldern, fastnar i transitboenden.

– Trots att de transitboenden som finns där bara är tänkta att användas i några dygn, är det ändå så att barnen dröjer kvar i de boendena. Det säger sig självt, att det är inte bra för barnets bästa och för möjligheten att påbörja sina liv i Sverige. Och just barn som har flytt är särskilt utsatta och behöver den här möjligheten så snart som möjligt, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm.

Förslaget om en tvingande lagstiftning som regeringen alltså förankrat hos Miljöpartiet, innebär att Migrationsverket utan speciella skäl ska kunna placera barnen i vilken kommun som helst.

Kommunerna kan inte överklaga de här besluten.

Men från kommunhåll finns ett motstånd. SKL, arbetagivarorganisationen för Sveriges kommuner och landsting avvisade helt förslaget när det utreddes för något år sedan. Man tycker att det statliga ersättningarna måste förbättras.

Andra påpekar att kommuner kommer att  tvingas bygga upp en ständig beredskap för att eventuellt ta hand asylsökande barn.

Men det argumentet avfärdar Tobias Billström.

– Eftersom alla kommuner idag har en socialtjänst, har också alla den nödvändiga kapaciteten. Så det tycker jag inte är ett särskilt tungt vägande argument, säger han.

Varför inte ge mer pengar till de kommuner som tar emot, i stället för att göra på det här sättet?

– Det här handlar ju om att trots att det här är fullt finansierat och det finns ett ersättningssystem, är det ändå så att vissa kommuner inte har tecknat avtal. Det finns fortfarande en brist på platser, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm.