Reinfeldt frågas ut i KU om Saudiaffären

Direkt
Sänds kl. 18.55 - 18.55

I dag avslutas utfrågningarna i konstitutionsutskottet om den så kallade Saudiaffären, med bland annat förhör av statsminister Fredrik Reinfeldt. Han ska ge sin syn på det bulvanföretag som myndigheten FOI bildat och vapensamarbetet med diktaturen Saudiarabien.

Det har gått drygt ett år sedan vi på Ekot avslöjade att Sverige i hemlighet - bland annat via ett bulvanföretag som startats med skattepengar - planerade hjälpa en av världens hårdaste diktaturer, Saudiarabien, med en vapenfabrik.

Under det här året har statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterat få detaljer i Saudiaffären.

Han har istället upprepade gånger pratat om sysselsättning och jobb när han fått frågor om vapenexport till Saudiarabien och andra diktaturer. Det trots att lagen säger att "krigsmateriel får endast exporteras om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det" .

Så här sa Fredrik Reinfeldt till exempel 9 mars förra året:

– Ni kommer aldrig få mig att darra på manschetten när det gäller det som ger jobb och exportinkomster till Sverige. Sverige har byggt sitt välstånd och rikedom, och våra möjligheter att ha bra sjukvård och välfärd, på att vi handlar med andra länder. Det är det vi har diskuterat under en lång stund, hur små öppna ekonomier ska kunna klara den konkurrensen, sa Fredrik Reinfeldt.

Konstitutionsutskottet granskar inte bara omständigheterna kring bulvanföretaget utan också om regeringen tagit allt för mycket hänsyn till svenska affärsintressen i Saudiarabien och att utrikespolitiken därför blivit lidande.

Redan 2010 ville Kristdemokraterna och Folkpartiet avsluta det militära samarbetet men Saudiarabien men röstades ner i regeringen.

När Fredrik Reinfeldt för ett år sedan fick frågor om han var beredd att riva upp avtalet svarade han så här:

– Stänger man ner ett avtal av det här slaget så kommer den export som ju har vuxit ganska mycket och är ganska betydande, som Sverige har på olika områden med Saudiarabien, den kan komma att riskeras, sa Fredrik Reinfeldt.