Avverkning hotar barrskog

Det planteras allt färre barrträdsplantor efter avverkningarna och det gör att lövslyet tar över.
Skogstyrelsen är orolig över utvecklingen och gör en intervjuundersökning, som ska visa varför skogsägarna inte planterar skog. Ungefär en femtedel av avverkningarna ersätts inte eftersom skogsägarna räknar med att barrträden ska föryngra sig själva, vilket aldrig sker.