Rekrytering av soldater ska utredas

1:39 min

Socialdemokraterna är överens med regeringen att tillsätta en utredning för att reda ut personalförsörjningen av soldater till försvaret. Efter att värnplikten avskaffades har försvaret haft en del problem med att få fram personal.

– I dag är försvarsutskottet överens om att låta regeringen tillsätta en utredare som ser över detta. För att hitta bredden i folkförankringen och också djupet i rekryteringsbasen. Det kan bestå av att plocka fram ett antal redskap och möjligheter som sedan politiken får stångas och brottas kring, vilka som är de bästa möjligheterna för att förstärka den moderna nya personalförsörjningen i försvaret, säger Cecilia Widegren (M), vice ordförande i försvarsutskottet.

En utredare kommer att utses av regeringen för att se till vad som kan göras för att öka tillströmningen av frivilliga till försvaret.

Fler behöver påminnas om försvaret och frivilligorganisationerna ska studeras av utredaren, liksom hur andra länder gör för att upprätthålla försvarsintresset.

Cecilia Widegren säger att hon inte utesluter att använda mönstring fast på frivillig väg för att bredda urvalet på soldaterna.

Socialdemokraten Peter Hultqvist är ordförande i försvarsutskottet och tycker att det är bra att regeringspartierna erkänner att det finns problem med personalförsörjningen till försvaret. Men att det kan krävas mer för att förankringen av det svenska försvaret ska återupprättas.

– Jag tror att det krävs mycket om man ska upprätthålla en långsiktig folkförankring när det gäller kompetens. Därför att värnplikten, den skapade en kompetens som var bred i det svenska samhället. Och i takt med att arvet från värnplikten klingar ut, försvinner också den här kompetensen. Ska man återupprätta det i en modern form, tror jag att det krävs ordentliga åtgärder. Men vad det ska vara, får vi väl återkomma i ett senare skede. Men jag tycker att det är bra att vi åtminstone börjar att titta på frågan, säger Peter Hultqvist (S).