Invandringen har ökat befolkningen med 2 miljoner

De senaste 60 åren har Sveriges befolkning ökat med nästan 2 miljoner som ett resultat av invandringen.

Befolkningen i Sverige har under de senaste 60 åren ökat med nästan 2 miljoner som på grund av invandringen. Det visar en rapport fråpn Statistiska Centralbyrån som presenterats idag.

Sedan andra världskriget har 2,4 miljoner människor flyttat till Sverige och 1,4 miljoner har flyttat ut ur landet.

Migrationen eller invandringen mellan 1945 och 2003 har bidragit med ett tillskott i den svenska befolkningen med 1, 8 miljoner personer.