Reinfeldt om Saudiaffären: "Kände inte till SSTI"

0:47 min

I dag avslutades utfrågningarna i konstitutionsutskottet om den så kallade Saudiaffären, och det var statsminister Fredrik Reinfeldts tur att frågas ut. Han sa att ingen i regeringen varit delaktig i bildandet av bulvanföretaget SSTI, som myndigheten FOI bildade, men kunde inte ge några tydliga svar på om han deltagit i diskussioner gällande Saudiaffären.

Reinfeldt inledde med och återkom ofta till att framhålla att de tre regeringsbeslut som fattats ligger inom ramen för det samförståndsavtal som den dåvarande S-regeringen ingick med Saudiarabien.

Han sa också att ingen i regeringen varit delaktig i bildandet av bulvanföretaget SSTI, som skulle sköta projektet med att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.

– Regeringskansliet har vare sig initierat, sanktionerat eller finansierat bildandet av ett bolag.

På frågan om statsministern kände till SSTI, svarade Reinfeldt:

– Inte förrän jag hörde Ekots rapportering våren 2012.

Däremot kunde Reinfeldt inte ge några tydliga svar på om han deltagit i diskussioner eller förhandlingar gällande ärendet med Saudiaffären. Efter att ha redogjort för vad som gäller för beredningen av regeringsbeslut svarade han:

– Det är ju då föredragande departement och statsråd som är ansvariga under denna beredningsprocess. Jag är här för att svara på frågor om beslutsfattande i det här ärendet.

På frågan om hur regeringen styr sina myndigheter, svarade Reinfeldt att myndigheterna i Sverige är självständiga och att det inte, som i andra länder, handlar om ministerstyre. KU-ordförande Peter Eriksson (MP) passade på att påminna om att myndigheter i Sverige inte är självständiga, utan lyder under regeringen.

– Konstitutionsutskottet ska bedöma det omfattande material som ligger till grund för detta granskningsärende. Jag kan konstatera att när exempel på att man går utanför ramarna kommit regeringskansliet till känna så har man reagerat, säger Reinfeldt.

Under eftermiddagen frågades också Jonas Hjelm ut, som var statssekreterare på försvardepartementet då Socialdemokraterna skrev under det långtgående avtal som legat till grund för Saudiaffären.