Lån till Rooseum skrivs av

Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat skriva av kommunens lån till Stiftelsen Rooseum.
Lånet på 1,8 miljoner beviljades i oktober 1999 och skulle amorters på tre år. Avskrivningen av lånet ska ske i takt med och med samma belopp som stiftelsen får in i sponsorstöd, på så sätt vill kommunen uppmuntra stiftelsens arbete med att skaffa externt kapital. Med den svåra ekonomiska situation som stiftelsen befinner sig i, så ser kommunen det som svårt att skaffa sponsorer om kommunens fordran låg kvar. Nu bidrar kommunen med lika mycket pengar som det flyter in i sponsorstöd.