Ingen utbyggnad av folkhögskolor

Det blir ingen utbyggnad av de båda landstingsägda folkhögskolorna i länet.

Skolan i Tärna ville bygga en sporthall och Skinnskattebergs folkhögskola har länge hoppats på en konferens- och övernattningsdel i det gamla sjukhemmets lokaler.

Men det har landstinget inte råd med, säger landstingsrådet Glenn Andersson.

- Det säger landstingsstyrelsen att vi inte har. Och utredningen visar också att vi inte ska satsa på utbyggnad utan vi ska bibehålla den verksamhet vi har, säger han.

Inga nybyggnader på folkhögskolorna men däremot är man från landstingsledningen redo att se på möjligheterna att skapa separata kurser i Fagersta, Köping och Sala tätorter.