Möt Julian Better

13 min

Hur var det att växa upp i Gulag, Sovjetunionens tvångsarbetsläger? I flera olika barnhem växte Julian Better upp skild från sin mor tills de båda frigavs när Julian var sju år. Han bor i Täby sedan snart 50 år och har nu samlat sina första minnen och det han hittat i arkiv om sina föräldrar i en ny bok: Jag var barn i Gulag. Reportage av Anna Karin Ivarsson16-timmen