Oklart om barn och mobilstrålning

0:15 min

Det vetenskapliga stödet för att mobiltelefoner orsakar cancer har minskat, enligt en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

Det vetenskapliga stödet för att mobiltelefoner orsakar cancer har minskat, enligt en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

Rådet har studerat runt 300 vetenskapliga artiklar, som har publicerats i kända vetenskapliga tidskrifter och som också är kontrollgranskade av andra forskare. Studierna har gjorts på celler och på djur och visar ingen ökad risk för cancer, vid strålning från vanliga mobiltelefoner. Däremot kan det finnas en risk för nervskador, hjärtflimmer eller fysiologisk stress.

Men i två områden vet man ännu inte hur riskerna ser ut. Det handlar om vuxna som använt mobiltelefon i mer än 13 år, och det handlar om barn, som börjar använda mobiltelefon tidigare och kommer att använda den längre.

Strålsäkerhetsmyndighetenhar ännu inte tagit ställning till rapporten men kommer i dagsläget inte att ändra sina rekommendationer när det gäller mobilanvändning.