Skånesmör flyttas till Götene

Skånemejerier flyttar sin tillverkning av matfett från Skåne till Arla Foods mejeri i Götene.
Det här betyder att de två största mejerierna i landet koncentrerar så gott som all sin tillverkning av Bregott och smör till götenemejeriet. Bara ett fåtal personer behöver nyanställas i Götene.
I går invigde jordbruksminister Margareta Winberg det nya ost- och matfettslagret i Götene. Här har Arla Foods satsat över en halv miljard kronor, vilket är det bondeägda mejeriföretagets största investering hittills i Sverige. Flera hundra personer nyanställs i Götene på grund av satsningen på ostlagret liksom den ökade tillverkningen av smör och Bregott. Bland annat ska götenemejeriet också ta över produktion av matfett från Göteborg och England.