Restauranger fuskar med skatten

ÖSTRA SKÅNE. Skattemyndigheten har granskat 300 restauranger i östra Skåne och kommit fram till att de förra året lät bli att redovisa sammanlagt cirka nio miljoner kronor i intäkter. Så mycket höjdes deras intäkter skönsmässigt efter kontrollen.
- Det är mycket om man jämför med andra branscher. Men det är kanske vad man kan förvänta sig av restaurangbranschen, säger projektledare Kerstin Lenander. Ett 60-tal av de granskade restaurangerna sökte förra året tillstånd att servera alkohol. En tredjedel av dem fick påpekanden från Skattemyndigheten om bristfällig skatte- och avgiftsredovisning. Kerstin Lenander anser att restaurangbranschen är särskilt viktig att granska. Det handlar om att komma åt dem som redan har skattefuskat och att förebygga framtida försök till fuskande. De granskade restaurangerna ligger i tio kommuner i östra Skåne, från Osby i norr till Ystad i söder.