Gråsparv (Passer domesticus)

0:20 min

Gråsparven är en typisk stadsfågel som gärna bygger bo under en takpanna och ofta hoppar omkring på uteserveringar i jakt på smulor. Det rör sig om en ganska kaxig art, som syns året runt i Sverige, ofta i större grupper.

Gråsparven matar sina ungar med insektslarver, men vuxna individer livnär sig på frön, säd, bitar av glasstrutar, korv- och hamburgerbröd, baguetter som lämnas obevakade och så vidare. Kort sagt är det en fågel som har anpassat sig till ett liv i människors närhet och den drar nytta av det mesta den hittar i form av matrester.

Gråsparven kan förväxlas med pilfinken, men arterna skiljs åt med hjälp av två karaktärer som är lätta att lära sig:

Gråsparven har grå hjässa och grå kinder utan fläck.

Pilfinken har brun hjässa och vita kinder med en tydlig svart fläck.

(Passer domesticus)