Bollnäs

Fansendomen: En frias och en fälls

1:53 min

I dag kom domen i den uppmärksammande Fansenrättegången vid Hudiksvalls tingsrätt, där två män stått åtalade för att ha dödat en varg vid sjön Fansen i Bollnäs kommun för två år sedan. Skidåkaren, en 51-årig man från Ovanåkers kommun, döms till fängelse i 1 år och 9 månader. Skoterföraren, en 42-årig man från Bollnäs kommun, frias helt.

– Man kan säga att det är ett indiciemål. Det finns ingen som har sett vad som har hänt, utan det är ett antal spår på platsen som vi har fått bedöma, säger rådman Tomas Sandström. 

– Vi har kommit fram till att den ena peronen är knuten till brottsplatsen medan den andra inte är det. Det medför att den ene blir frikänd och den andre döms, fortsätter han.

Det var i februari 2011 som en vargtik jagades med snöskoter över den frusna sjön Fansen.

Polisutredningen visade att vargtiken jagats med skoter över isen i ungefär 500 meter innan den av spåren att döma kördes på ett flertal gånger.

I snön syntes gropar och blodspår där vargen landat. I en av groparna fanns träflisor efter en trädstam som använts för att slå ihjäl vargen med. För att dölja det hela grävdes vargen ned i snön en bit bort.

Enligt tingsrätten är det klarlagt att 51-åringen från Ovanåkers kommun, som spårade vargen på skidor, "varit närvarande under hela det förfarande som lett till vargens skador och död. Omständigheterna är sådana att han måste ha haft uppsåt till att vargen skulle dödas."

Den starkaste bevisningen är DNA från en urinfläck vid sjön. Därifrån ledde skidspår mot den plats där vargen dödades.

– Utifrån hur det såg ut på platsen kan man binda honom till brottsplats. Vi finner det utrett att det är han som har hämtat en träpinne som användes för att krossa vargens skalle, säger rådman Tomas Sandström.

Det grova jaktbrott som han gjort sig skyldig till är så allvarligt att han måste dömas till fängelse, anser tingsrätten, som alltså bestämmer straffet till 1 år och 9 månader.

42-åringen från Bollnäs kommun har i åtalet pekats ut som föraren av den skoter som jagade och körde på vargen fyra gånger.

Polisen har hittat en trasig snöskoter som tillhör honom. Men enligt tingsrätten kan varken 42-åringen eller hans snöskoter bindas till brottsplatsen eller till den döda vargen. 

– Det kan inte uteslutas att skadan på snöskotern kan ha uppkommit på annat sätt, säger Tomas Sandström.

Därför är det inte ställt utom rimligt tvivel att han deltagit vid dödandet av vargen och han frias alltså.