Paraffinutsläpp i södra Halland

Vita klumpar av något som tros vara paraffin har hittats utmed kusten från Skummeslöv upp till Lagans mynning i södra Halland.
Även ute till havs och utmed kusten lite längre norrut har liknande klumpar hittats. Pär Åke Eriksson, vice brandchef i Laholm säger till P4 Radio Halland att det troliga är att det är ett fartyg lastat med paraffin som av någon anledning råkat ut för ett utsläpp. Någon större fara för naturen innebär inte utsläppet tror Per Åke Eriksson.