Bokslut för Gävle kommun

Enligt det preliminära resultatet blev bokslutet för Gävle kommun för 2004 ett plus på 102 miljoner kronor. Det är betyligt bättre än det förväntade resultatet på drygt 19 miljoner plus. Men då har inte alla affärer räknats in i den summan.

Tilläggas bör att i resultatet ingår realisationsvinster med drygt 106 miljoner kronor, som kommer från diverse fastighetsförsäljningar. Räknar man bort den summan blir resultatet istället minus 4½ miljoner kronor.