Grafik: Opinionsstödet för EU fortsätter att falla