Boplats från stenåldern funnen i Norrbotten

Arkeologer har hittat bevis för att det levde människor i Norrbotten under äldre stenåldern, för 10 000 år sedan. Det är precis efter att inlandsisen hade dragit sig undan från området.

De nya fynden kommer från en redan känd boplats utanför Pajala och det är först nu som man kunnat slå fast hur gammal boplatsen är.

Fynden stärker också teorin om att de första invånarna i Norrbotten vandrade in från Norge.