Försäkringskassan bryter mot lagen

2:23 min

Trots kritik från justitieombudsmannen, JO, fortsätter Försäkringskassan att använda rättsosäkra metoder vid beslut om sjukpenning eller sjukersättning. Enligt JO bryter Försäkringskassan mot lagen.

– Det är en komplex fråga, därför att om vi ändrar något i processen kan det få effekter för handläggningstiderna. Vi vill absolut inte få längre handläggningstider. Så det gäller att göra det här med viss eftertanke och göra det på rätt sätt, säger Eva Nordqvist, Försäkringskassans rättschef.

Det handlar om gruppkonsultation, en metod som Försäkringskassans handläggare använder sig av i var åttonde fall bland de som varit sjukskrivna i mer än ett halvår.

Gruppkonsultation innebär att handläggare diskuterar sina fall med försäkringsmedicinska rådgivare utan krav på att allt protokollförs, trots att råden kan påverka beslutet om en person får eller inte får sjukersättning eller sjukpenning.

Justitieombudsmannens kritik är skoningslös.

En person som sökt sjukpenning eller sjukersättning har laglig rätt att få veta varför den fick ett nej.

– De här gruppkonsultationerna är ett avsteg från den principen och det är därför som vi säger i vårt beslut att det här strider mot lagen, säger chefs-JO Elisabet Fura.

De bryter mot lagen alltså?
– Ja, det kan man säga.

Men Elisabet Fura har samtidigt förståelse för att Försäkringskassan inte bara plötsligt kan upphöra med den som hon skriver "ur rättsäkerhetssynpunkt oacceptabla metoden som allmänheten inte känner förtroende för".

Försäkringskassan har tillsatt en arbetsgrupp som ska ge besked om nya rutiner innan maj månad är slut.

Elisabet Fura på JO säger att det inte handlar om enstaka fall utan om många sjuka.

– Ja, det är ju ett systemfel så att säga. Jag tror att det är en omfattande ärendegrupp hos Försäkringskassan och det är ganska mycket som måste ändras i hanteringen.

Men är inte risken att andra kommer i kläm under tiden?
– Jo, det är det ju. Naturligtvis är det så. De som väntar på beslut kanske får vänta extra länge. Det är ett problem i sig.

– Men det är så med den här typen av verksamhet att myndigheterna måste hela tiden väga de olika intressena mot varandra. Å ena sidan finns intresse att det går undan, men det får inte gå alltför snabbt för att man får inte offra rättsäkerheten.