S och Mp: Försäkringskassan måste ändra rutiner

2:13 min

Socialdemokraterna och Miljöpartiet kräver att Försäkringskassan ändrar sina rutiner, efter Justitieombudsmannens kritik om att myndigheten bryter mot lagen. "Människor måste kunna lita på att besluten tas på rättsäker grund", säger Socialdemokraten Tomas Eneroth, ledamot i Socialförsäkringsutskottet.

– JO påpekat allvarliga brister i Försäkringskassans handläggning, det är klart att det måste korrigeras. Det är ju illa nog att vi har en dålig sjukförsäkring, men det är ju än värre om vi har en handläggning hos Försäkringskassan som åsidosätter rättsäkerheten, säger Thomas Eneroth.

Trots kritik från Justitieombudsmannen JO fortsätter Försäkringskassan att använda rättsosäkra metoder vid beslut om sjukpenning eller sjukersättning. JO kritiserar hur försäkringsmedicinska gruppkonsultationer fungerar.

Försäkringskassans handläggare diskuterar sina fall med försäkringsmedicinska rådgivare utan krav på att allt protokollförs, trots att råden kan bidra till att en person nekas sjukersättning eller sjukpenning.

Även miljöpartiets Gunvor G Ericson är kritisk och kräver ändring.

– Vi vet i dag genom många undersökningar att förtroendet för Försäkringskassan och sjukförsäkringsreglerna är väldigt lågt. Det här visar ju återigen att vi måste se till att ändra regelverket så att människor kan lita på det system som finns, säger hon.

Försäkringskassan har tillsatt en arbetsgrupp och rättschefen Eva Nordqvist säger till Ekot att nya rutiner ska komma innan maj månad är slut.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tycker inte att han som minister, eller att regeringen, bör ingripa.

– Vi dömer inte mellan JO och Försäkringskassan. Normalt sett så ser myndigheter om det finns bättringsmöjligheter och rättar sig efter kritik, men den processen tänker inte jag lägga mig i, säger Ulf Kristersson.

JO skriver att Försäkringskassan bör sluta använda den kritiserade metoden eftersom den skadar allmänhetens förtroende. Vad säger du om det?

– Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi har en mycket legitim försäkring, att vi har förtroende för besluten och för processen. Försäkringskassan bör granska den kritik de får, och ifrågasätta om de själva gör rätt.