Ny märkning av läkemedel

Från och med i höst kommer nya läkemedel att märkas med en svart triangel. Det innebär att de är extra övervakade  av Läkemedelsverket, och konsumenter uppmanas att rapportera in eventuella biverkningar.

Svenskarna är dåliga på att rapportera in upplevda biverkningar av sina läkemedel. Endast var tionde biverkning rapporteras in, enligt Läkemedelsverket.

Nu ska en ny märkning göra konsumenterna mer uppmärksamma. En svart triangel kommer markera att nya läkemedel är utsatta för utökad övervakning, och uppmana konsumenter att rapportera in biverkningar.

– Det kan se skrämmande ut med en varningstriangel, men man ska tolka det tvärtom, som att myndigheterna vill ha en extra övervakning på nya läkemedel, säger Kerstin Jansson, enhetschef på Läkemedelsverket.

TT