Ställverksbrand i Östansjö orsakade tågstopp

Tågtrafiken stod stilla i Hallsberg efter branden i ett Ställverk i Östansjö på söndagsförmiddagen. Sträckan Laxå-Hallsberg på Västra Stambanan påverkas samt trafik till och från Värmland. Nio tåg och 1 300 passagerare berördes direkt av stoppet.

Dessutom startarde inte tågen tågen från Stockholm och Göteborg för att undvika köer.

Nu ska dock trafiken vara igång igen, enligt Trafikverket.