Svenskarnas förtroende för EU och euron sjunker

2:27 min

Svenskarna tycker allt sämre om EU och stödet för euron har inte varit så lågt som nu sedan SOM-institutet började sina mätningar. Det visar en ny rapport som presenteras i dag.

Bara nio procent av svenskarna vill ha euron som valuta.

– Euron har, rätt eller fel, fått en stor del av skulden för vad som har hänt med Europas ekonomi. Och har då indirekt drabbat den svenska ekonomin, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som gjort rapporten.

SOM-institutet har på uppdrag av Svenska institutet för Europapolitiska studier mätt svenskarnas åsikter om olika aspekter av EU. Det handlar om allt ifrån förtroendet för EU-parlamentet till hur man tycker att medlemskapet har påverkat Sveriges alkoholpolitik.

Resultatet är mycket tydligt: Alla förtroendekurvor pekar neråt för EU, sedan eurokrisen började 2010.

Enligt Sören Holmberg är det just den ekonomiska krisen i Europa som gör svenskarna allt mer skeptiska till EU. Det är ofta den egna plånboken som avgör vad vi tycker helt enkelt.

– Svenska folket är lätt opportunistiskt, som många andra folk är, och just nu får EU en stor del av skulden för den nuvarande ekonomiska krisen och då drabbas opinionsstödet i Sverige, säger han.

I den nya mätningen är inte längre en majoritet av svenskarna positiva till EU. Bara 42 procent svarar att de i huvudsak är för det svenska medlemskapet. 2010 var den siffran 53 procent.

När det gäller mer överstatlighet, alltså att EU ska utvecklas mot ett slags Europas förenta stater, har svenskarna hela tiden varit kritiska. Men nu är det bara 11 procent som tycker att det är en bra idé.

– Den klara majoriteten är ju negativ i Sverige, till att vi ska ha en utveckling mot ett Europas förenta stater. Man vill ha en ekonomisk union, men man vill inte gå längre än vi har i dag, säger Sören Holmberg.

Sammanfattningsvis kan sägas att svenska folket tycker att EU har blivit svårare att påverka och att EU-medlemskapet har påverkat Sveriges ekonomi negativt. Sören Holmberg säger att de nya resultaten kan få effekter vid nästa års val till EU-parlamentet.

– Om de här siffrorna håller i sig till våren -14, när vi ska gå till val i maj, så kommer det att vara en liten valfördel, opinionsmässigt, för de grupper som är skeptiska till mer överstatlighet inom EU, säger han.