Trafikexperter: Bilåkandet har nått kulmen

1:08 min

Det kallas ”peak car” och märks över hela världen. Experter på trafik tror nu att bilåkandet nått sin kulmen.

– Det vi vet är ”peak car” märks i hela den gamla västvärlden, USA, Australien, Kanada och Europa, säger Christer Ljungberg, trafikexpert och vd för konsultföretaget Trivector.

Mindre bilåkande och färre som tankar med bensin. Bensinförsäljningen sjönk med nästan tio procent förra året och fortsätter ner. Trenden neråt har pågått en längre tid, men den har tagit ökad fart de senaste åren.

Bilförsäljningen minskar. Och körsträckorna blir kortare, visar statistik från expertmyndigheten Trafikanalys.

Och det är inte bara en effekt av lågkonjunkturen. Bakom ligger en större samhällsförändring: ”Peak car”, på svenska ungefär bilkulmen.

Som ofta när något stort händer ligger en lång rad orsaker bakom.

Större och tätare städer, färre och dyrare parkeringsplatser, äldre befolkning som åker bil mer sällan, dyrare bensin, biltullar och att allt fler hellre ser en film på sin läsplatta på tåget än kör bil, säger Karin Sjöberg, enhetschef på Svenska miljöinstitutet IVL.

– Det blir lättare att åka kollektivt och utbudet ökar, det är inte en självklarhet för ungdomar att man behöver ha en egen bil, säger hon.

Tror du att den här utvecklingen forsätter?

– Ja, det tror jag. Och det hoppas jag. För miljöns skull.