Norrköping

Var tredje hyreshus en brandfälla

2:06 min

Nästan en tredjedel av flerbostadshusen i Norrköping har, enligt räddningstjänsten, rökluckor som är ur funktion. Något som bland annat kan försvåra en evakuering via trapphuset.

– Det är i hus som är lite äldre och som har rökluckor som vi märkt att runt trettio procent inte fungerar, som inte haft rätt underhåll eller har kärvat fast eller som inte kontrollerats under en längre period helt enkelt, säger Per Nisser, förebyggande chef på räddningstjänsten i Östra Götaland.

– Vi ser allvarligt på detta. Om ett trapphus fylls med rök så måste vi kunna tömma trapphuset snabbt, dels för att brandmännen ska kunna se bättre, men också för att vi ska kunna evakuera boende, säger han

Att nästan en tredjedel av flerbostadshusen i Norrköping har rökluckor som är ur funktion, väcker starka reaktioner hos Hyresgästföreningen.

– Det är fruktansvärt. Det måste ju bara fungera, det måste ju fastighetsägaren tillse. Vi har ju sett flera bränder nu med väldigt snabba förlopp, både i Norrköping och även i Mjölby för ett tag sedan med väldigt snabba förlopp och då gäller det ju verkligen att kunna evakuera. Hyresgäster försöker ju själva att fly ut så då är det ju trappuppgången som gäller och då vill man ju inte gärna bli rökförgiftad, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen Sydost.

Det är fastighetsägaren som har huvudansvaret när det gäller brandskyddet. Fastighetsägaren ska kontrollera att det fungerar, men det finns ingen regel som säger hur ofta detta ska göras.

På Hyresgästföreningen tror man att många fastighetsägare saknar rutiner när det gäller att kontroller av brandskyddet.

– Så kan det säkert i en del fall och då är det viktigt att kommunen, när man får sådana här fakta på bordet och upptäcker att det är vanligt med den här typen av brister, att man satsar på att följa upp andra flerbostadshus så att inte de har samma brister. Det är klart att det är en allvarlig brist att rökluckor inte fungerar, säger Patrik Perbeck, chef för enheten förebyggande brandskydd på Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

Räddningstjänsten i Östra Götaland meddelar en fastighetsägare varje gång de upptäcker brandluckor som har brister och det blir uppföljningskontroller i de fastigheter som haft brister.