Inför drogtester för personal inom landstinget

Inför drogtester för läkare, sjuksköterskor och all annan personal inom landstinget. Det här föreslår nu moderaterna i Uppsala län i en motion till landstingsfullmäktige.

- Om du ligger på operationsordet vill du säkert bli opererad av någon som inte har droger i kroppen, säger Anna-Lena Söderblom, (m) vice ordförande i landstingsfullmäktige.

- Kan man ta ett beslut om rökförbud så är väl det här prio ett före det.

En slumpgenerator skulle kunna visa vilka som ska lämna prov den dagen.