Wilh. Sonesson delas

Styrelsen för företaget Wilh. Sonessons vill dela upp verksamhet i två separata bolag.
Wilh. Sonesson ska bli ett renodlat och fokuserat hälsokostföretag, och övrig verksamhet ska samlas i ett helägt dotterbolag Active Capital AB, som sedan ska säljas ut till aktieägarna. Kjell Nilsson, tidigare vd för industrikoncernen Trelleborg, föreslås bli styrelseordförande och Wilh Sonessons ordförande och huvudägare Bo Håkansson föreslås bli vd.